Video galerija

autor

2021/04/07 (10:21)

Mlada generacija / Učesnici

Ada

Prva Kreativna zona Novog Sada

2021/02/11 (09:00)

Kultura / Pratioci

Novi Sad

afirmacija talentovanih u Kreativnoj zoni

2021/02/11 (09:00)

Kultura / Pratioci

Novi Sad

kreativni potencijal mlade generacije

2021/02/11 (09:00)

Kultura / Pratioci

Novi Sad

ples u Kreativnoj zoni

2021/02/11 (09:00)

Kultura / Pratioci

Novi Sad

plesni klubovi na Kreativnoj zoni

2021/02/11 (09:00)

Kultura / Pratioci

Novi Sad

klubovi plesa

2021/02/11 (09:00)

Kultura / Pratioci

Novi Sad


2020/12/12 (15:34)

Porodica / Mediji

Novi Sad


2020/12/12 (15:34)

Porodica / Mediji

Novi Sad